bulgarian flag
banner

ЕДИНЕН КАЗАШКИ СЪЮЗ БЪЛГАРИЯ

Председател на сдружението е казашки генерал Георги Василев Владев. Генерален директор на сдружение "Единен Казашки Търговски Дом – България" е казашки полковник Александър Иванович Ручкин. Председател на Надзорния съвет на „Единен Казашки Съюз – България„ е казашки полковник Пламен Легкоступ. По организацията и изпълнението на целите и задачите  Сдружение „Единен Казашки Съюз – България„ се ръководи от Устава и Правилника  на съюза, където е записано: Сдружението е доброволна, независима, неполитическа, отворена непрофесионална организация, за осъществяване на дейност в обществена полза.
На Общо събрание са  приети Оперативен план и „Програми” както следва:

  • Паметници на Руско Българската бойна дружба
  • Родова памет/Наследници/
  • Поклоннически и исторически туризъм
  • Социална и спортна дейност

За изпълнение на горепосочените ръководни документи са сформирани помощни органи и експертни съвети по:

  • Съвет по история хералдика паметници
  • Художествен съвет и информационен център
  • Съвет за работа по религиозно православно възпитание и взаимодействие с руската и българската православни църкви
  • Казашки женски съвет
  • Консултативен съвет от 15 видни български интелектуалци , историци, писатели, хора на изкуството